White Branch
workshops  (1).png

COPING WITH CHANGE

How Teens can Thrive in Challenging Situations

Points Of You EXPERT Facilitator

TU KHONG

SATURDAY, March 27, 2021 
8am - 11am CALIFORNIA

10am - 1pm HOUSTON

11am - 2pm NEW YORK

WORKSHOP ON ZOOM - MAXIMUM 25 ATTENDEES
TOOL NEEDED: PUNCTUM

unnamed%20(1)_edited.jpg
Watercolor Painting
Group of Friends

​This WORKSHOP will...

  • Be a place for you to be you.

  • Give you a chance to be creative.

  • Help you find yourself.

  • Help you understand your surrounding and how to deal with what is going on in the world. 

  • Help you find a balance in your life.

​*TOOL needed:

zbtz2bu7bvncwbm1v8sq.png
Notebooks

​Hello!

Xin Chào, Tôi là Ánh Nguyệt Nguyễn doanh nhân, người hướng dẫn, người truyền cảm hứng. Trước đây 10 năm, tôi là một người phụ nữ rất bình thường. Tôi có 3 người con và tôi làm bất cứ công việc gì để có đủ tài chánh cho gia đình. Tôi đã từng làm 3 công việc cùng 1 lúc, và vì thế tôi đã bên mất bản thân mình muốn gì? điều gì làm tôi vui? Điều gì làm tôi thấy ý nghĩa? Tôi hoàn toàn không có niềm tin vào bản thân. Tôi chỉ sống cho gia đình và quên mất ‘MÌNH ĐANG SỐNG’! Năm 2018, tôi được cơ hội biết công cụ của Points Of You và lớp IME. Qua đây, tôi đã nhận ra được giá trị tồn tại của tôi trong cuộc sống. Tôi tự tin hẳn lên, tôi sống tích cực hơn và tôi biết ơn mọi sự xảy ra chung quanh tôi. Vì vậy sự nghiệp tôi phát triển hơn, gia đình sống hạnh phúc hơn, và gia đình tôi có cuộc sống chất lượng hơn. Và tôi bắt đầu dùng công cụ của Points Of You để hướng dẫn cho người khác khám phá chính bản thân họ, giúp họ tự tin hơn, sống vui vẻ hơn và có được cuộc sống chất lượng hơn.

My name is Tu Khong.


I am an entrepreneur, a coach, & a youth counselor.

 

I started to work with kids and teenagers since my early 20's as a youth leader in the Vietnamese Eucharistic Youth Society. Being a youth leader for over 10 years, I found my passion in working with teenagers & helping them find the meaning in having a clear path for their future. 

 

I have 5 years of experiences in working with troubled teens who were lost one way or another due to the lack of a good home environment, being shunned by people around them that led them to join gangs & live a destructive life.

In 2018, I was introduced to Points Of You and was immediately intrigued by the way the tools are used to help people find themselves. I was able to find a part of me that has been yearning to do more & to live my passion.  I knew that I would be able to reach out and help many troubled teens along the way. 

I look forward to helping teens explore & experience these tools so they, too, can find themselves in building a life that is their own.