top of page
banner-01.jpg

ĐĂNG KÝ THEO 2 KHUNG GIỜ

​5 TUẦN  WORKSHOP SERIES

5 WORKSHOP - 5 ĐỀ TÀI

 • Cuộc Sống Do Chính Mình Tạo Nên - Points-Of-You Expert NGUYỆT NGUYỄN

 • Tự Tin Vào Chính Mình - Points-Of-You Expert JENNY TRINH NGUYỄN

 • Vượt Qua Nổi Sợ - Points-Of-You Expert TIẾN ĐẶNG

 • Ba Mẹ Nói Chuyện Với Con Đi - Points-Of-You Expert TỪ KHỔNG

 • Hạnh Phúc Chân Thật - Points-Of-You Expert VŨ NGUYỄN

  ....... ĐỌC VỀ Points-Of-You EXPERT
  ....... ĐỌC VỀ Points-Of-You MASTER AN NGUYEN

leading me.jpg

.

​WORKSHOP

LEADING ME

 • Chân dung người lãnh đạo trong bạn là như thế nào?

 • Bằng cách nào bạn phát huy khả năng lãnh đạo để giúp mình và người khác?

 • Bằng cách nào bạn lãnh đạo bằng cảm xúc?

  ​Xem Thêm

NGUYET.jpg

.

WORKSHOP

SỐNG CUỘC ĐỜI DO CHÍNH MÌNH TẠO NÊN

- Định hướng

- Tìm kiếm chính mình

- Tầm nhìn

Xem Thêm

bottom of page