top of page

Khó khăn hay thử thách?


Nhớ thuở bé lúc còn bắt dế bới khoai với những đứa bạn cùng xóm, mấy thằng thường ước ao về những điều mình sẽ làm khi 'tao giàu có'. Và những lúc đó các giấc mơ được tô dệt và bay bổng. Đứa làm tài xế, đứa làm y sĩ, đứa đi buôn bán, đứa làm chủ thật nhiều cà phê. Những giấc mơ của những đứa trẻ làng quê.


Sau này lớn hơn và ra ngoài với thế giới, các giấc mơ đó được chắp cánh bay ra ngoài thế giới. Năm 1996 mình ra trường ở Homestead High School, một trường trung học ở Bắc Cali, mình có nhớ một đoạn trong bài diễn thuyết của vị khách mời: "hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc đời bạn, thế giới là của bạn." Lúc đó mình thật phấn khởi. Cuộc đời mình sẽ thay đổi sau khi mình rời khỏi trường trung học.


Dĩ nhi