top of page

Bạn sống cuộc đời do chính bạn tạo nênCuộc đời bạn là của riêng mình bạn. Người khác có thể cố thuyết phục bạn, nhưng họ không thể quyết định thay bạn. Họ có thể đi cùng bạn, nhưng không phải nằm trong giày bạn. Vì thế hãy chắc chắn rằng con đường bạn lựa chọn để đi dựa trên trực giác và khao khát của chính bạn, và đừng lo sợ phải chuyển hướng hay kiến tạo một con đường mới khi cần.


Phải nhớ rằng, ở dưới chân ngọn núi bạn muốn leo lên luôn tốt hơn ở trên đỉnh ngọn núi mà bạn không muốn. Hãy làm tốt và kiên nhẫn. Và rồi bạn sẽ nhận ra kiên nhẫn không hẳn là chờ đợi, mà là khả năng giữ một thái độ đúng đắn trong khi làm việc chăm chỉ cho điều bạn tin tưởng. Đây là cuộc đời của bạn, và nó được tạo nên hoàn toàn từ những lựa chọn của bạn. Hãy để hành động nói thay lời bạn. Hãy để chính cuộc đời thuyết giảng thay đôi môi bạn. Hãy để thành công trở thành thanh âm vang dội của bạn đến cuối cùng.


Và nếu cuộc đời chỉ dạy bạn một điều, hãy để nó nhảy một bước nhảy đam mê, điều này thực sự đáng giá. Ngay cả khi bạn không biết mình sẽ đi về đâu, hãy can đảm bước đến một nơi bạn chưa từng biết, và lắng nghe con tim mình.


Hôm nay tôi cảm thấy....

Hôm nay tôi biết ơn....

Hôm nay tôi cần....

Những điều xảy ra hôm nay mà tôi yêu thích.....

Những điều xảy ra hôm nay mà tôi không thích.....

Những điều đã có thể làm ngày hôm nay tốt hơn.....

Ba điều mà tôi định làm vào ngày mai ......


Phản ảnh hàng tuần: Tôi cảm thấy thế nào về tuần này:...


Biểu cảm của bạn ở số mấy, Comment bên dưới

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Mọi thứ đang thay đổi, từng giây

Hãy chấp nhận sự thay đổi và biết rằng nó luôn xảy ra với một lý do nào đó. Không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, nhưng đến cuối cùng chúng đều đáng giá. Những gì bạn có hôm nay có thể trở thành những t

Comentários


bottom of page