top of page

Kinh Doanh

“Công việc chiếm một phần lớn cuộc sống mỗi người và cách duy nhất để hài lòng là làm những gì mà mình nghĩ là to lớn. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là yêu những gì mình làm. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng nản lòng. Trái tim sẽ chỉ lối cho bạn và mọi chuyện sẽ tốt dần theo thời gian. Vì thế hãy quyết tâm đến cùng. Đừng bỏ cuộc..” – Steve Jobs


#imetips #imebook #ime

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Bí quyết làm giàu 1: Tiền bạc sẽ đến với những người biết tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập. Bí quyết làm giàu 2: Số tiền tiết kiệm và đầu tư sẽ giúp bạn ngày càng kiếm được nhiều nữa. Bí quyết làm giàu

I believe that the greatest gift you can give your family and the world is a healthy you. — Bạn nên tin rằng món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho gia đình bạn và cả thế giời này đó chính là sức

Gia đình không chỉ là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên. Gia đình không chỉ là nơi có những người thân yêu. Gia đình còn là nơi chúng ta được yêu thương, được chở che, được phép vấp ngã mà luôn nhậ

bottom of page