top of page

Mọi thứ đang thay đổi, từng giây

Hãy chấp nhận sự thay đổi và biết rằng nó luôn xảy ra với một lý do nào đó. Không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, nhưng đến cuối cùng chúng đều đáng giá.


Những gì bạn có hôm nay có thể trở thành những thứ bạn đã từng có trong ngày mai. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết. Mọi thứ thay đổi, thường rất tự nhiên. Con người và sự việc đến rồi đi. Cuộc đời không dừng lại vì bất cứ ai. Nó chuyển động nhanh chóng và chuyển từ tĩnh tại sang hỗn loạn chỉ trong vài giây, nó xảy đến với tất cả mọi người mỗi ngày. Nó cũng có thể đang xảy ra với ai đó ngay bây giờ.


Đôi khi chỉ trong một tích tắc cũng có thể làm đổi hướng cuộc đời ta. Một quyết định có vẻ vô hại có thể chấn động cả thế giới như một thiên thạch va vào trái đất. Toàn bộ cuộc sống bị đảo ngược, có thể tốt hơn hoặc tồi tệ hơn, với một sức mạnh không thể đoán trước. Và những sự kiện này luôn luôn đang xảy ra với ai đó ngay lúc này.


Tuy nhiên dù là trạng thái tốt hay xấu đi nữa, nó sẽ thay đổi. Đó là điều bạn có thể đoán trước. Vì thế, khi đời đang nở hoa, hãy tận hưởng. Đừng tìm kiếm cái gì đó tốt hơn. Hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những ai không đánh giá cao những gì họ đang có. #ime #imebook #imeblog

49 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page