top of page

Một vài thất bại luôn xảy ra trước khi thành côngHầu hết những sai lầm đều không thể tránh khỏi. Hãy học cách tha thứ cho bản thân. Không có vấn đề gì khi làm sai điều gì đó, nó chỉ trở thành vấn đề khi bạn không học được điều gì từ nó.

Nếu bạn quá lo sợ thất bại, bạn không thể làm những gì cần làm để thành công. Giải pháp cho vấn đề này là làm bạn với thất bại. Bạn muốn biết sự khác biệt giữa bậc thầy và những kẻ nghiệp dư không? Bậc thầy gặp thất bại nhiều hơn cả số lần kẻ nghiệp dư cố gắng. Đằng sau mỗi thành công tột bậc là hàng ngàn những nỗ lực thất bại, nhưng những nỗ lực ấy lại chẳng bao giờ được thể hiện cho ta thấy.

Chốt lại: Chỉ vì nó chưa xảy ra ngay bây giờ, không có nghĩa nó sẽ không bao giờ xảy ra. Đôi khi có những điều phải sai lầm trước khi nó trở nên đúng. Hôm nay tôi cảm thấy....

Hôm nay tôi biết ơn....

Hôm nay tôi cần....

Những điều xảy ra hôm nay mà tôi yêu thích.....

Những điều xảy ra hôm nay mà tôi không thích.....

Những điều đã có thể làm ngày hôm nay tốt hơn.....

Ba điều mà tôi định làm vào ngày mai ......


Phản ảnh hàng tuần: Tôi cảm thấy thế nào về tuần này:...

Biểu cảm của bạn ở số mấy, Comment bên dưới

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Mọi thứ đang thay đổi, từng giây

Hãy chấp nhận sự thay đổi và biết rằng nó luôn xảy ra với một lý do nào đó. Không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, nhưng đến cuối cùng chúng đều đáng giá. Những gì bạn có hôm nay có thể trở thành những t

bottom of page