Mục Tiêu Mối Quan Hệ

Mỗi ngày chúng ta gặp gỡ những con người mới, mỗi người họ đều có thể truyền đạt lại cho chúng ta những điều quan trọng. Nhiều người thử thách ta hoặc dạy ta một bài học sống, nhiều người giúp chúng ta đạt được những kĩ năng mới, và cũng có những người khiến chúng ta biết trân trọng giá trị của bản thân mình hơn. Loại người cuối cùng này, chắc chắn, là loại người quan trọng nhất, và nếu có gặp được họ, xin hãy luôn giữ họ bên cạnh mình.


#imetips #imebook #ime