top of page

Tài Chính

Bí quyết làm giàu 1: Tiền bạc sẽ đến với những người biết tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập.

Bí quyết làm giàu 2: Số tiền tiết kiệm và đầu tư sẽ giúp bạn ngày càng kiếm được nhiều nữa.

Bí quyết làm giàu 3: Luôn thận trọng khi tăng tài sản cho bản thân.

Bí quyết làm giàu 4: Chỉ đầu tư vào những gì có khả năng làm tăng tài sản.

Bí quyết làm giàu 5: Bạn sẽ không thể giàu lên nhanh chóng.

Trích sách_ “Người giàu nhất thành Babylon”


#imetips #imebook #ime