top of page
Tôi là ...Tôi
A6K03443.jpg

ĐÃ TỚI LÚC CHÚNG TA ĐI
TÌM LẠI PHIÊN BẢN CHÍNH.

IME GLOBAL ACADEMY LÀ NƠI GIỚI CHUYÊN MÔN VÀ NHỮNG AI MUỐN THAY ĐỔI CÓ THỂ TÌM ĐẾN NHAU.

Kite Flying

The Great Re-Ignition

Bạn là Doanh nhân nhưng đang gặp khó khăn để phát triển?  

Hãy tham gia chương trình này

24th and 25th February 2022
Chương trình bằng tiếng Anh


 

miễn phí
Transparent Texture
workshops .png

COPING WITH CHANGE

The new normal since COVID

Friday, January 14, 2022 
5pm - 7pm CALIFORNIA

7pm - 9pm HOUSTON
8pm - 10pm NEW YORK

WORKSHOP ON ZOOM
MAXIMUM 25 ATTENDEES

unnamed%20(1)_edited.jpg

Points Of You EXPERT Facilitator

Tu Khong

259334480_622237062352368_5033345183188749047_n.jpg

Psychotherapist

Bao Tram Vu

Chỉ số thông minh doanh nhân của riêng bạn là gì?

Khám phá phiên bản độc đáo của bạn với bài kiểm tra thông minh đơn giản này MIỄN PHÍ!

bottom of page