top of page
ivuybl9p4vquhrl6eyzb.jpg

Ứng dụng công cụ và phương pháp của Points of You - một trong những công cụ độc đáo và đột phá trong huấn luyện đào tạo của Israel, kết hợp với trải nghiệm của những chuyên gia trong lĩnh vực làm việc với con người.

Tôi là Tôi là một chương trình giúp mở tâm, mở trí và thay đổi lập trình tư duy. Tập trung phát triển 3 lĩnh vực chính là Con người, Cuộc sống và Kinh doanh, I am Me giúp mỗi cá nhân tham gia trải nghiệm khám phá những góc nhìn mới mẻ về bản thân cũng như mở ra những hướng đi mới táo bạo và đầy đột phá trong công việc và cuộc sống.

I am Me mở ra nhiều điều tuyệt vời nhất trong mỗi cái "Tôi" vốn dĩ hoàn hảo theo một cách rất riêng.

Về "I am Me"
everything is possible.jpg
bottom of page